Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Utmattningssyndrom
Individuell handledning 

Längd: 10  tillfällen  Pris: offereras

Det senaste 10-15 åren ha stress och utmattningsproblem ökat
i samhället och det står för en betydande del av den ökade långtidssjukskrivningen i Sverige. Många är sjukskrivna i flera år utan att personen deltagit i någon rehabilitering.

Handledningen utgår från ett individperspektiv och inriktar sig på att förändra dysfunktionella tankemönster och yttre beteenden. Målet är att individen ska få en förbättrad hälsa och en optimal arbetsåtergång.

Handledningen delas upp i olika faser. Faserna längd variera beroende på symptom och i vilket stadie personen befinner sig i.

De olika faserna:

Första fasen-omhändertagande

 • Samtal, stöd och förståelse av situationen.
 • Förklaring om vad som sker i kroppen, i hjärnan.
 • Kartläggning av symptom och orsak
 • Puls och blodtrycksmätning
  Det är viktigt i den första fasen att stärka personen genom att upprätta god sömn- och livs vanor samt få igång de återuppbyggande regenererande krafterna.

Andra fasen- återskapa resurser

 • Få kropp och själ i balans.
 • Fysisk träning av olika slag, som t ex. avslappningsövningar, anpassad träning efter symptom.Qigong eller meditation kan också vara till hjälp
 • Återvinna förmåga till vila och återhämtning genom andning, grundning och centrering.

Tredje fasen- förändring

 • Den sista fasen fokuseras på möjligheterna att komma tillbaka till ett aktivt familje- och arbetsliv. 
 • Det viktigaste elementet här är stresshantering, samt diskussioner om hur man ska förändra sin verklighet för att förebygga återfall
 • Schemalägga tid mellan jobb, fritid och egenvård.
Ladda ner pfd, individuell handledning
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69