Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Systematisk ArbetsMiljö - Bättre Arbetsmiljö SAMBA

Längd: 3 dagar,  Uppdelad kurs 2+1 företaginstern

Arbetsmiljöarbetet ska ingå naturligt i verksamheten och en bra och systematiskt process ska finnas för såväl organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Det är en skyldighet för företaget att upprätta SAM där rutin finns för att medarbetarna ska delta i arbetsmiljöarbetet.  

Utbildningen är uppdelad i tre block. Där de två första dagarna genomförs sammansatt och en uppföljande dag ca 2 veckor efter för att praktiskt tillgodogöra sig kunskapen. Under utbildning används  riskkartläggning för att systematiskt undersöka, riskbedöma, för att kontrollera och följa upp arbetsmiljökrav. Vem gör vad? Hur ser arbetsmiljörollerna ut i företaget? Målet är en bra arbetsmiljö – att i det dagliga arbetet påverka allas hälsa och säkerhet. I utbildningen varvas praktiskt arbete/case med föreläsning.

Deltagarna som med fördel är både arbetsmiljöansvariga och skyddsombud kan med stöd av mallar och checklistor kontrollera internt vilka förbättringsåtgärder som behövs internt samt även gentemot egna arbetsmiljöuppgifter.  Internt utbildningsmaterial kan även integreras i kursmaterialet.

Investera i tid och få kunskap som ger kompetens för bra samverkan. En kunskapskontroll för att säkerställa att deltagarna har den kunskap som förväntas kan även genomföras. Kursintyg utfärdas.

Anmäl dig här

Efter avslutad utbildning 
  • Kunskap om rollerna och vem som gör vad
  • Begreppet samverkan visats i sin rätta form
  • Kunskap om lagstiftning som påverkar i arbetsmiljöfrågor
  • Kan söka vidare efter fördjupad information

Kommande kurstillfällen:

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69