Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Stresshantering, Individuell handledning

Längd: 8  tillfällen  Pris: offereras

För att motverka stress behövs att förändringar skapas i livsstil och beteende.

I denna individuella stresshantering ingår en grundlig kartläggning av vad som orsakar ohälsa. 
Vi kartlägger det egna arbetssättet, identifierar eventuella ineffektiva beteenden, sätter upp tydliga effektmål och hittar hur återhämtning i vardagen ska fungera. 

När en person visar tecken på eller upplever stress behövs ofta synliggöras vilka olika psykologiska försvarsmekanismer som blir tydliga då vi utsätt för stora påfrestningar.

Symptom på stress är ofta långvariga konsekvenser av vardagliga stressbeteende och bristande återhämtning. Kostnaden för en person som inte levererar och presterar såsom förväntat är oerhört höga, (förutom den rent känslomässiga frustrationen som personen även upplever när den har hamnat i denna situation).

Det finns olika orsaker till att en person är i riskzonen och det är arbetsgivaren som är skyldig att utreda orsakerna. (AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö).

Ladda ner pdf, stresshantering

Anmäl dig här

Ur innehållet:      

  • Kartläggning 
  • Gränssättning
  • Planering & prioritering
  • Mejlhantering
  • Medkänsla, hur man stärker den
  • Alternativa tankar och beteende 
  • Självobservation av stressbeteenden
  • Tillämpad avslappning och avspänning 
  • Hemuppgifter förekommer och appliceras i vardagen 
  • Effektmål och beteendemål tas fram med underlättande åtgärder72 h stressanalys som utförs före och efter handledningen
I samtalen tillämpas transaktionsanalysens personlighets teorier för personlig utveckling samt KBTVi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69