Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning på företaget, vilket omfattar såväl chefer, arbetsledare som andra arbetstagare.
AFS 2015:4

Det är viktig att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och bristande resurser.

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetsdagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till.

Om arbetsgivaren är observant på signaler och tidiga tecken blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.
Arbetsgivare ska ta sitt ansvar genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det finns många olika sätt att systematiskt undersöka de risker som finns i arbetsmiljön. Anpassa sättet till er verksamhet.

Arbetstagarens ansvar

Det är inte bara arbetsgivarens ansvar, utan det är din uppgift som arbetstagare att säga ifrån när det blir för mycket, viktigt att uppmärksamma arbetsgivaren på att kraven är för höga, samtidigt  som det är arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Om arbetsgivaren är observant på signaler och tidiga tecken på stress blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid, och på sätt sätt spara både pengar och psykisk ohälsa.. Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 

* källa arbetsmijöverket

Stress

Stress är ett brett begrepp med många sidor. Höga krav, högt tempo och högarbetsbelastning är vanliga beskrivningar på vad som skapar stress idag. Ofta uppfattar man stress som något negativt. Men att ha en lätt anspänning i kroppen gör att vi kan prestera bättre, bli mer fokuserade och alerta. Då kallar vi det för positiv stress.

Det flesta människor ligger, i sitt arbetsliv, på en stressnivå som de klarar av. Men problem uppkommer när jämvikten rubbas av  t.ex. höjt arbetstempo, omorganisationer, uppsägningar, dödsfall, konflikter på jobbet/ hemma, sjukdomar, ovisshet osv. 

När våra krav ökar och resurser inte längre räcker till  bör vi vara vaksamma, har vi dessutom haft ett högt tempo under en längre period utan tillfälle till nollpunkt vi bör agera.

Antal anmälda arbetssjukdomar som är relaterade till hög arbetsbelastning och problem i relationerna på arbetsplatsen har ökat med 70 procent de senaste fyra åren. Stressrelaterade sjukdomar är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Psykisk ohälsa, som inbegriper utmattningssyndrom, toppar listan över långtidssjukskrivningar.

Det är klokt att agera i tid!Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69