Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Säljbedömning - certifiering

Längd: 1 dag    Pris: 4 200 kr/deltagare

Extended DISC har i samarbete med Sandler Training i USA under de senaste 15 åren bedömt flera hundra tusen säljare.
Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser ger FinxS Säljbedömning tydlig och konkret information som skapar en karta för framgång. Vidare bryts de 18 kompetenserna ner till attityder för att identifiera specifika sätt för att utveckla färdigheter inom försäljning. Utveckla dina säljare på de områden de behöver utveckling. FinxS Säljbedömning är utformad för att stödja säljare att utvecklas och för att försäljningschefer ska kunna coacha mera effektivt.

Kursinnehåll:
 • Aktivt lyssnande
 • Ambition och initiativ
 • Skapa rapport
 • Bestämd konkurrenskraft
 • Kontrollera säljprocessen
 • Kritiskt tänkande
 • Hantera misslyckanden
 • Känslomässig objektivitet
 • Målorientering
 • Hantera invändningar
 • Begrepp om pengar
 • Bekräftelsebehov
 • Presentation
 • Processorientering
 • Prospektering
 • Kvalificering
 • Effektiva frågor
 • Tidsplanering

På utbildningen kommer du även att få insikter om hur dina egna säljkompetenser påverkar ditt resultat. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla säljare, försäljningschefer och säljteam.

Allt ligger i  FinxS.  Säljbedömning används runt om i världen, vilket innebär att du kan få ut rapporten på en mängd olika språk och att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag.

Anmäl dig här:

Stockholm 7 oktober

Du behöver vara certifierad i Extended DISC innan.

Efter certifieringen kommer du:
 • Förstå de 18 säljkompetenserna
 • Förstå hur kompetenserna påverkar säljresultat
 • Förstå hur kompetenserna kan utvecklas
 • Utveckla strategier för förbättrat säljresultat
 • Förstå FinxS Säljbedömning gällande modellen/teorin
 • Få insikter om dina egna säljkompetenserIdentifiera och förstå skillnader på olika säljstilar
 • Utveckla tankesätt inom försäljning
 • Använda FinxS Säljbedömning för utveckling av säljare och säljteam
 • Utveckla försäljningschefer

Säljbedömningen kan med lätthet länkas samman med Extended DISC säljprofil.

Du kan gå in och läsa mer om säljbedömning på din användarsida.
http://www.behaveyourself.info/finxs-saljbedomning/

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69