Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Riskbedömning 

Längd:  1, 5 tim online   Pris: 2 200 kr/deltagare

Alla företag ska göra riskbedömningar. Det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det alla företag har gemensamt är just skyldighet att upprätta och använda rutiner för detta. 
Vad som ska riskbedömas är till vissa delar beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Vet du vad du har ansvar för?

Riskbedömningar ska t.ex. göras: Innan förändringar som planeras och när tillbud eller olycka inträffat. Denna online kurs är utformad för att både chefer och skyddsombud ska vara trygga med att riskbedömningsmetoderna fungerar och är effektiva. När detta inte fungerar är detta krångligt och tidskrävande.  Efter avslutad utbildning kan interna rutiner förstärkas och förbättras. Ansvarsområden kan bli tydligare. Det ska vara smidigt med riskbedömningar!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69