Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.
 

.

GRATIS UTBILDNING

Publicerad 2016-06-17

Kursavgiften (upp till 5000 kr/dag) för arbetsmiljökunskap kan du få bidrag för.(AFA-försäkring). Det gäller Arbetsmiljökunskap för chefer och påbyggnad för arbetsmiljöombud/skyddsombud. 

Vi på KursHuset är godkända utbildningssamordnare. Stödet kan sökas av arbetsgivare inom privat sektorn, (Landsting och kommun omfattas ej). Idag är det ofta stora arbetsmiljöbrister i hur ett bra arbetsmiljöarbete ska utformas och vilken kunskap som chefer ska ha för att den organisatoriska och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska fungera. Vi har ett flertal kurser inom detta arbetsmiljöområde. Kurserna som vi anordnar är både öppna eller företagsanpassade och kan genomföras på plats eller online.

Kortfattad fakta: Stödet kan ansökas av arbetsgivare inom privata sektorn som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA via AFA försäkring.  Stödet för arbetsmiljöutbildning har arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK kommit överens om för att höja kompetens inom arbetsmiljön. Det gäller såväl fysiska miljön som psykosocial arbetsmiljö, samverkan, krishantering, arbetsklimat och friskfaktorer i arbetslivet. Per företag är max stöd 350 000 kr/år.

Ersättningen utbetalas i efterskott efter att deltagarna svarat på utvärderingsenkät som skickas in som betalningsunderlag. From 2016-01-01 kan arbetsgivare ansöka om ersättning för utbildningar som genomförs under perioden 2016-2018. Läs mer på www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning  Ansökan kan göras innan utbildningen är genomförd.

Ta denna chans och öka kompetensen för  hållbara medarbetare i ett hållbart företag.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69