Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.
Vi utformar och håller kurser och du kan även anlita oss för tjänster inom samma segment. Några exempel på vad vi just nu har uppdrag i:

Arbetsmiljöinventering - SAM

En översiktlig kontroll av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet. Den innehåller både kontroll av dokument och kunskap. Direkt utformas en handlingsplan. 

Organisatoriska och social arbetsmiljöinventering 

Ett webbaserat stöd för att ta pulsen på arbetsklimatet och därefter kunna förstärka, förbättra och förändra rutiner för stöd såväl organisatoriskt som individuellt. En organsiatorisk och social arbetsmiljö.

Nya Ledarskapet

Nya Ledarskapet™ är ett träningsprogram för dig som arbetar som chef på alla
nivåer, projektledare, koordinator. Eller för dig som helt enkelt vill få fart
på din livskarriär. 

Utmattningssyndrom - individuell behandling

Målet med rehabiliteringen är att individen ska få en förbättrad hälsa och en optimal arbetsåtergång. Behandlingen delas upp i olika faser. Fasernas längd varierar beroende på symptom och i vilket stadie personen befinner sig i.

HR

Personalstretgiskt och affärsinrikad HR kompetens kan behövas både med kontinuerliga insatser eller vid ett speciellt behov för att täcka upp t.ex. vid nyrekrytering av Personalchef.

Belastningsergonomi

Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, verktyg, hur arbetet organiseras samt psykologiska och sociala förhållanden i arbetet.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69