Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Certifiering i Extended DISC

2 dagar Pris: 9 800 kr
Vi vänder oss till dig som arbetar inom sälj, ledarskap, rekrytering, organisationsutveckling, som coach eller personalchef.
Du får ett flexibelt analysverktyg för kommunikation och beteende där rapporter kan skräddarsys. Det är inga licensavgifter och du får användarstöd och grundsupport för plattformen. Läs mer

Kursdatum 2017 
Stockholm 1 - 2 november
Stockholm 6 - 7 december

Kursdatum 2018
Stockholm 6-7 februari
Göteborg 10-11 april
Stockholm 24-25 april 
Stockholm 12-13 juni

Extended DISC är ett effektivt verktyg kring beteende och kommunikation.

- Vi tror att första steget i all utveckling av kommunikation är att se vilket beteende vi själva har som individer och hur vi kan utveckla det.
- Nästa steg är att du lär dig att förstå andra. När du är tränad att förstå vad som driver och motiverar de personer som du träffar eller arbetar med,
  kan du även skapa strategier för goda relationer. En bra grund för en bra arbetsmiljö!  Veta mer om Extended DISC, läs här......

Vem behöver Extended DISC?

Ett kort svar skulle kunna vara – alla som någon gång möter en annan människa!  
- Självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig?
Förstå andra – Hur kan jag veta vad som driver de personer jag möter? Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag?
Strategier för att skapa goda relationer – Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga relationer?

Hur kan Extended DISC användas?

- Ledarskap - Bättre strategisk personledning, effektivare ledningsgrupper, fungerande utvecklingssamtal.  
- Försäljning‐ och kundtjänst – Möt kunden på den frekvens som kunden sänder på! 
- Teamutveckling – Bättre använda talangerna, se om vi saknar någon kompetens i företaget, bättre kommunikation inom grupperna, stöd i konfliktsituationer, större öppenhet och bättre samverkan. 
 Arbetsmiljöverktyg för riskbedömning - Definiering av personalgruppens nuläge, utvärdering av arbetsklimat, identifiering av utvecklingsområden.
- Coaching - Stöd vid karriärplanering, identifiering av egna utvecklingsområden,  se sina personliga styrkor. 
Rekrytering - Identifiering av potentiella kandidater, säkrare urvalsprocess. 
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Ingå som en förebyggande och hälsofrämjande åtgärd mot bl a. kränkande särbehandling

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69