Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Chefens arbetsmiljöansvar 

Längd:  2 tim online   Pris: 2 900 kr/deltagare

En anpassad kurs till dig som är chef för att säkerställa kunskap om delegerade arbetsmiljöuppgifter Är ansvaret greppbart?

  • Målfokus är att arbetsmiljöorganisationen blir tydlig.  
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna, vem gör vad?
  • Skydd- respektive straffansvar
  • Delegeringsordning
  • Vardagliga situationer och vardaglig riskbedömning

Anmäl dig här!

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat och leder till en arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. En bra arbetsmiljö leder till ökad lönsamhet.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69