Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Chefens arbetsmiljöansvar

Längd: 1 dag    Pris: 5 600 kr/deltagare

En anpassad kurs till dig som är chef för att säkerställa kunskap för delegerade arbetsmiljöuppgifter. Med fokus på arbetsmiljöansvar och de organisatoriska och sociala riskerna. 

Är ansvaret greppbart? Chefer ska känna till vad som förväntas av dem och arbetsmiljöorganisationen ska likväl vara tydlig.

  • Arbetsmiljöansvar, rollerna, vem gör vad?
  • Skydd- respektive straffansvar
  • Delegeringsordning
  • Vardagliga situationer och vardaglig riskbedömning
  • Nya kraven i den nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat och leder till en  arbetsmiljö som gynnar alla. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Brister i organisatoriska arbetsmiljön ger ofta psykosociala effekter. 

En bra arbetsmiljö leder till ökad lönsamhet.

Anmäl dig här

Efter avslutad utbildning 
  • Kunskap för arbetsmiljöorganisationen blir tydlig
  • En egen kontroll med checklista för årlig arbetsmiljöinventering
  • En individuell handlingsplan kan upprättas för arbetsmiljöarbetet 

Kommande kurstillfällen:


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69