Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Certifiering i Extended DISC

Längd: 2 dagar    Pris: 9 800 kr/deltagare

Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter. Utbildningen är framtagen för dig som arbetar med utveckling av ledare, medarbetare och försäljning. Verktyget används även effektivt inom rekrytering, organisationsutveckling, utbildning, coaching och konflikthantering.

På utbildningen kommer du även att få insikter om dina egna beteenden och din egen kommunikationsstil. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla individer och team. 

Som certifierad användare får du tillgång till support och en stor mängd informations- och utvecklingsmaterial. På våra användarsidor hittar du övningar, presentationer och utbildningsmaterial. 

Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande.
Du har möjlighet att skräddarsy rapporterna i det format som fungerar bra för alla dina intressegrupper.
Du kan välja att bestämma innehållet i dina rapporter själv när det gäller bilder, logotype, texter och grafer. Du kan även skapa profiler som speglar ditt varumärke eller använda någon av alla de rapporter som vi har skapat. Allt ligger i samma plattform och du kan arbeta självständigt i systemet.

Extended DISC finns idag på 55 olika språk. Detta betyder att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag. Extended DISC har funnits på den internationella marknaden i 24 år. Alltså är Extended DISC ett väletablerat verktyg och varumärke i affärsvärlden internationellt.

ViIll du veta mer om Extended DISC, Läs här!

Anmäl dig här:

Stockholm 21-22 oktober  
Stockholm 25-26 november

Innan vi möts:
För att vara förberedd så genomför du en föreläsningsdel online om Extended DISC modellen med bakgrund och teori innan första kursdagen.

Efter certifieringen kommer du kunna:
 • Förstå dina naturliga beteendetendenser
 • Utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra
 • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
 • Förstå Extended DISC modellen/teorin
 • Få insikt om den egna beteendestilen
 • Identifiera och förstå andra beteenden
 • Anpassa ditt eget beteende
 • Påverka andras beteende
 • Gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende
 • Använda Extended DISC för utveckling av individer och grupper

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69