Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

DISC-Bättre organisatorisk och social arbetsmiljö 

Längd: 1  dag, företagsinternt offereras

Få koll på era olikheter!
Jobbiga kollegor? Öka er kunskap med stöd av en kommunikations- och beteende analys för att få en bättre arbetsmiljö. Kravet finns förtydligat i Arbetsmiljöverkets föreskrift, 2015:4 Organisatorisk och Sociala Arbetsmiljö. Mobbing, kränkande särbehandling och ett stressat beteende skapar otrivsel.

Innan kursen gör alla en personlig kommunikations- och beteende analys online - Extended DISC, för att få insikt i hur egna beteendet påverkar andra och hur jag påverkas av andras beteende. Analysen visar en tydlig bild av vad som skapar stress, hur jag märker att jag är stressad och vad jag kan göra för att minska upplevelsen av stress.

Under stress tappar vi alla strategier för god kommunikation och förståelse för andra. Konflikter, missförstånd, mobbing och kränkande särbehandling kan förebyggas med en ökad medvetenhet. Du får en lättare vardag med färre missförstånd och bättre samarbete för både dig själv, din grupp och dina andra kollegor när hela teamet har ett gemensamt synsätt.

Rutiner och metoder för tydlig kommunikation synliggörs och arbetsklimatet förbättras när gruppen i en teamprofil presenteras och rutiner kring bra organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggörs.

Olikheter är bra under förutsättning att vi är medvetna om dem.Det gör att vi enklare undviker kränkande särbehandling och har fungerande rutiner för bra organisatorisk och social arbetsmiljö.

Anmäl dig här!

Efter avslutad utbildning:

  • Har du en större självinsikt och förstår hur andra kan uppfatta dig
  • Kan lättare respektera och förstå olika beteenden hos dina medarbetare
  • Kan möta andra i kommunikation med större förståelse 
  • Kan eliminera stressituationer för ökad arbetsbelastning 
  • Har ökad insikt i förebyggande hantering för god organisatorisk och social arbetsmiljö  enligt AFS 2015:4Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69