Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Vilket resultat förväntar du dig?

När vi pratar om arbetsmiljö så handlar det om att du ska förstå varför. Så länge du inte vet svaret och gör det bara för att det är lagstiftning eller ett måste så blir det inte ett speciellt stort utfall. Vilket resultat förväntar du dig?
En bra arbetsmiljö gör att ideér och medarbetare växer.  Styrkan av att vara tydlig i kommunikation och förståelse om våra olika beteende är en väsentlig del.  Kartläggning av personer som är i riskzonen för att bli utmattade är en annan del. I det interna systematiska arbetsmiljöarbetet behövs ofta en inventering. Vad fungerar? Vad behövs förändras?  Välj utbildning i form av kurs (lärarledda och online) eller konsultativt stöd.

.

BAS-P och BAS-U

Examinerad Byggarbetsmiljö-samordnare, onlinekurs

För dig som är te.x. projektledare och behöver styrka din kunskap på ett smidigt sätt. Efter godkänt resultat kan vi även lägga utbildningsbeviset i ID06 kompetensdatabas. 

Bygg ™ SAMBA

Systematisk Arbetsmiljö - Bättre arbetsmiljö anpassad till Bygg

Alla företag ska ha kunskap för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För dig som arbetar inom bygg- anläggning eller installation kan du nu få arbetsmiljö-kunskap via onlinekurs som registreras i ID06.

Skyddsombud

Roll och agerande

En kursdag för att få en teoretisk grund med tydliga mallar och checklistor. Kunskap om rättigheter och förväntade skyldigheter med praktiskt agerande. Påbyggnad med ytterligare 1 dagars kurser kan väljas till.

Arbetsmiljö grund

Passar såväl skyddsombud eller ny chef, grundkunskap i arbetsmiljö

En generell lagstadgad kunskap för att kunna anpassa till egen verksamhet. Tillgång till dokument och checklistor. Utbildningen finns både som online och lärarledd kurs.

Swedish work environment

Arbetsmiljökunskap, online grundläggande på engelska

För den som utför arbete i Sverige behövs kunskap om bl.a Arbetsmiljölagen och tillämpning av regler i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För medarbetare som behöver arbetsmiljökunskap på engelska.

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

AFS 2015:4 förtydligades regler om påverkan i psykosocial arbetsmiljö

Kraven har ökat för arbetsgivaren att ha ledare som har kunskap och kompetens i att avgöra och ha rutiner för bl.a kränkande särbehandling och hög arbetsbelastning. 

Certifiering, Bygg-SAMBA

För utbildningsledare

Du som har grundläggande branschkunskap inom bygg- och anläggning och arbetar som kompetensutvecklare eller utbildare, som  HR-person eller motsvarande kan nu certifiera dig hos oss för att hålla Bygg-SAMBA utbildningar i egen regi eller som en internutbildning på ditt företag.

Arbetsmiljö - påbyggnad

Praktisk SAM

En utbildningsdag med fokus på riskbedömningar utifrån AFS 2001:1. Samverkan för att få ett realistiskt utfall. Case och nyheter i arbetssituationer. 

Det är ett lagkrav att företag ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje företag är i sig unikt och vi hjälper er med det som behövs. 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69