Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Affärsdriven HR

Längd: 2 x ½ dagar    Pris: 4 500 kr/deltagare

Är humankapitalet företagets viktigaste resurs?
Från att ha varit en yrkesroll av social karaktär och en administrativ funktion är nu trenden att HR-funktionen på många företag har fått en affärsdriven inriktning. För att HR skall kunna arbeta affärsdrivet fullt ut krävs kompetens inom tre områden; organisationslära, ekonomi och beteende-vetenskap. Hur stor del av lönsamheten påverkas av personalen? 

En affärsplan visar vad som är ett företags mission och vision. Med den som grund svarar den strategiska HR-planen på frågorna om vilken kompetens, kultur och ledarskap som behövs. En förändrad företagskultur, ökad motivation hos medarbetarna, kompetens- förflyttning och tydligt ledarskap är några HR-områden som har en tydlig koppling till ett företags lönsamhet. 

Att använda sig av ekonomiska nyckeltal inom HR är nödvändigt för att göra kalkyler. Kalkyler behövs för att få argument för att ett visst alternativ är att föredra – att det är lönsamt eller lönsammare än något annat. Kursen genomförs under två eftermiddagar med två veckor mellan.

Efter avslutad utbildning i Affärsdriven HR 

- Kommer du att kunna upprätta en strategisk HR-plan som är direkt kopplad 
  till företagets affärsplan
- Kan du argumentera för att HR-frågorna skall komma högre upp på
  ledningsgruppens agenda
- Kommer du kunna prioritera lättare vilka HR-processer som är viktigast just nu

Ladda ner pdf, Affärsdriven HR

Kommande kurstillfällen:

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69