Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga.

Vilket resultat förväntar du dig?

När vi pratar om arbetsmiljö så handlar det om att du även ska förstå varför arbetsmiljö är viktigt. Så länge du inte vet svaret och gör det bara för att det är lagstiftning eller ett måste så blir det inte ett speciellt stort utfall i ert systematiska och konkreta arbetsmiljöarbete. Om din motivation är att endast bocka av att du har deltagit så bjuder vi alltid på att du även får veta varför det är viktigt samtidigt som du får en kul och trevlig dag!  Vilket resultat vill du ha?
En bra arbetsmiljö är ett krav och gör att ideér och medarbetare växer.  Styrkan av att vara tydlig i kommunikation och förståelse om våra olika beteende är en väsentlig del i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med fördel tar vi hjälp med förståelsen för det via DISC. I det interna systematiska arbetsmiljöarbetet behövs ofta en inventering. Vad fungerar? Vad behövs förändras?  Välj utbildning i form av kurs, lärarledda eller online, eller konsultativt stöd.

BAS-P och BAS-U

Examinerad Byggarbetsmiljö-samordnare

För dig som är te.x. projektledare och behöver styrka din kunskap på ett smidigt sätt. Efter godkänt resultat kan vi även lägga utbildningsbeviset i ID06 kompetensdatabas. Du kan välja en onlinekurs eller lärarledd kurs.

BAM: Bygg- SAMBA

Systematisk Arbetsmiljö - Bättre arbetsmiljö anpassad till Bygg

Alla företag ska ha kunskap för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För dig som arbetar inom bygg- anläggning eller installation har vi en anpassad BAM utbildning, online eller lärarledd som även registreras för ID06.

Skyddsombud

Roll och agerande

En kursdag för att få en teoretisk grund med tydliga mallar och checklistor. Kunskap om rättigheter och förväntade skyldigheter med praktiskt agerande. Genomförs i mindre grupp! Påbyggnad finns med ytterligare en kursdag. 

BAM arbetsmiljö grund

Passar såväl skyddsombud eller ny chef, grundkunskap i arbetsmiljö

En generell lagstadgad kunskap för att kunna anpassa till egen verksamhet. Tillgång till dokument och checklistor. Kursen finns både som online och lärarledd.

Swedish work environment

Arbetsmiljökunskap, online grundläggande på engelska

För den som utför arbete i Sverige behövs kunskap om bl.a Arbetsmiljölagen och tillämpning av regler i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För medarbetare som behöver arbetsmiljökunskap på engelska. Kursen finns även lärarledd. 

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

AFS 2015:4 förtydligades regler om påverkan i psykosocial arbetsmiljö

Kraven har ökat för arbetsgivaren att ha ledare som har kunskap och kompetens i att avgöra och ha rutiner för bl.a kränkande särbehandling och hög arbetsbelastning. 

Arbetsmiljö - påbyggnad

Praktisk SAM

En utbildningsdag med fokus på riskbedömningar utifrån AFS 2001:1. Deltagarna har grundkunskaper och case och nyheter kombineras för att förtydliga krav om samverkan för att få ett realistiskt utfall. 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© 2014 Kurshuset i Stockholm AB. All Rights Reserved.

Kurshuset i Stockholm AB
Maria Trappgränd 5
Box 17157
104 62 Stockholm
08-727 63 69